360 lederevaluering – handlinger, vaner og tanker

Det er ikke bare medarbeidere som skal evalueres. Inn i tiden er det blitt at alle uansett posisjon skal vurderes. Her får din virksomhet noen nyttige spørsmål å inkludere i en 360 lederevaluering hvor dine tilsatte skal evaluere deg som leder.

360 lederevaluering - handlinger, vaner og tanker

360 lederevaluering – handlinger, vaner og tanker

1. Er lederen en selvstendig beslutningstaker som tar beslutninger uten å få innspill fra andre, eller søker lederen innspill og diskusjon før en beslutning fattes?

2. Tenk deg at du skal fortelle om din leder til en som ikke kjenner han/henne. Hvordan vil du beskrive han/henne til denne personen.

3. Hvilken oppfatning har du(spm. stilles nytilsatte) av din leder gjennom den første perioden med bekjentskap til han/henne?

4. Hvis du var leder og skulle ansette din leder i egen virksomhet – hvilken rolle ville du tildelt din leder?

5. Hvordan vurderer du din leder sitt forhold til de andre lederne i virksomheten?

6. Beskriv hvordan din leder evner å fremme effektiviteten til andre i virksomheten.

7. Beskriv hva slags miljø og kultur din leder skaper i virksomheten.

8. Hvilke egenskaper hos din leder bidrar positivt med tanke på å se verdiene i menneskene i virksomheten?

9. Hvilke forventninger har din leder til de tilsatte?

10. Er din leder resultatorientert?

11. Delegerer lederen ansvar og myndighet?

12. Hvis din leder skulle ha sluttet i virksomheten i morgen – hvordan ville dette påvirket virksomheten sin effektivitet og resultater?

13. Hvilke verdier er viktige for din leder i arbeidssammenheng?

14. Har din leder tillit i virksomheten?

15. Hvilken evne har din leder til å endre standpunkt underveis i en prosess?

16. Styrer din leder ofte utfallet av en sak med bakgrunn i egne ønsker og tanker?

17. Er din leder god til å lytte til de andre tilsatte i virksomheten?

18. Har din leder forbedringspotensiale på noen områder (sett opp avhukningsvalg til dette spm.)

19. Hvor godt klarer din leder å motivere tilsatte i virksomheten?

20. Har din leder tillit til de tilsatte i virksomheten?

Ønsker du å lære meg om lederevaluering, bør du ta en kikk på lenken under.

http://www.theleadershipcircle.com/

Per-Espen Kindblad / perespen.com

Legg igjen en kommentar