Bør Riksrevisjonen tildeles et større ansvarsområde?

Riksrevisjonen skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil i forvaltningen. Det brukes i dag enorme summer på statlige prosjekter av ulik art. Bør Riksrevisjonen involveres mer i disse prosjektene?

Riksrevisjonen sine hovedoppgaver er innenfor områder som omhandler:

– statsregnskapet
– statlige virksomheter
– statlige fond og forvaltningsorganer med særskilt fullmak
– særlovsselskaper
– helseforetak og statsforetak
– heleide statlige aksjeselskaper
– deleide statlige aksjeselskaper

I statlige virksomheter foregår hyppige omorganiseringer, de er gjenstand for store investeringer og risikoen i enkelte prosjekter kan være svært høy.

Riksrevisjonen - mer kontroll

Riksrevisjonen – mer kontroll

Vi har tidligere sett en rekke eksempler på prosjekter i regi av statlige virksomheter som ikke har blitt satt ut i det virkelige liv. Over flere år er det investert enorme summer, flere prosjekt har mistet  kontrollen på både oppgaver og de økonomiske rammene, og ingen har satt bremsene på.

Ofte trenger man eksterne som klarer å se hvor utfordringene ligger for videre fremdrift i et prosjekt, ev. et organ som Riksrevisjonen som setter foten ned når visse kriterier ikke er oppfylt, når økonomiske rammer overskrides og krav til kvalitet ikke holder mål / ikke stemmer med gitt kravspesifikasjon.

Ville det vært nyttig for unødvendig bruk av ressurser og en redusering av risiko for andre mulige konsekvenser enn det økonomiske – at Riksrevisjonen fikk en større kontrollmulighet i prosjekter som gjennomføres av statlige virksomheter?

Per-Espen Kindblad / perespen.com

Legg igjen en kommentar