Ensomme mennesker er nedprioritert av samfunnet

Ensomhet - den nye folkesykdommen

Ensomhet – den nye folkesykdommen

I et helseperspektiv fokuseres det på forebygging av fysiske og psykiske sykdommer, men forebygging og støtte er totalt fraværende når det gjelder ensomme mennesker.

Det er mange grunner til at mennesker lever i ensomhet.

Eldre mennesker kan ha mistet sin ektefelle og sine nære venner. Det er vanskelig å komme seg ut for å treffe nye mennesker i en kort forklart travel hverdag for de fleste.Tilbudet til denne gruppen av ensomme, er ikke mye å skryte av rundt aktivisering, men de finnes. Noen få private og frivillige organisasjoner har sørget for sosialisering på dette området, men den norske stat er totalt fraværende i denne prosessen.

Dagens unge vokser opp i et stadig mer krevende samfunn på flere områder. Noen faller av skolegangen for tidlig grunnet en rekke faktorer, andre føler rett og slett at de ikke passer inn i den virkeligheten vi lever i.

Enkelte kan oppleve ensomhet ved at de har mistet sin familie, mistet sin jobb eller et sosialt nettverk som alltid var tilgjengelig. Er man fysisk eller psykisk syk, kan dette også sette et hinder for sosialisering med andre mennesker og føre til en forverret situasjon for mange.

Årsakene kan være mange, men hva gjør vi egentlig for ensomme mennesker i dette landet?

Kan man og bør man likestille ensomhet på lik linje med en fysisk og psykisk sykdom? For mange virker dette svært negativt, men det er et faktum at ensomhet kan bli gitt som diagnose.

Mange prøver å komme seg ut av ensomheten, men lykkes ikke. Noen forskere mener at ensomhet er den nye folkesykdommen, at ensomhet kan føre til en for tidlig død, samt forårsake en rekke andre sykdommer.

Er det ikke på tide å ta ensomhet på alvor for samfunnet?

Ensomhet kan i flere tilfeller føre til økt psykisk belastning, skape en ond sirkel som gir vrangforestillinger av virkeligheten, samt lite fornuftig og logisk tankegang.

Kan ensomhet som påvirkning på mennesker, skape mennesker som har negativ innvirkning på samfunnet? I så fall bør samfunnet ta ensomhet på alvor, slik at vi faktisk viser at vi tar helse på alvor i Norge.

Per-Espen Kindblad / perespen.com

Legg igjen en kommentar