Har vi et fullverdig og godt multikulturelt samfunn?

Et multikulturelt samfunn? Ja, det er flott med et multikulturelt samfunn og vi kan lære mye av hverandres kulturer og egenskaper, men..

Jeg synes det er flott at vi har ulike farger, ulike tanker, ulike kulturer, ulik musikksmak, ulike holdninger, ulik tro og ulike legninger, så lenge de spesielle «egenskapene» og holdningene til en person, samt ytringene inkluderer respekt og toleranse, vilje til kommunikasjon og det å finne løsninger, samt et fokus på å ha et ikke-voldelig samfunn.

MEN, har vi et fullverdig multikulturelt samfunn som er bærekraftig i dag? Nei!

Et viktig stikkord er «hvem man kan bli sammen med, ev. gifte seg med».

Min påstand er: «Vi har ikke et godt multikulturelt og multireligiøst samfunn før alle individer i dette landet er frie til å velge sin soulmate og «ektefelle» for livet, uavhengig av religion, kultur eller påtrykk fra familie og venner».

I forhold til ekteskapsloven:

§ 1b. Frivillighet

«Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke».

Stemmer dette overens med vårt multikulturelle og multireligiøse samfunn i praksis, og kan alle gifte seg med den de ønsker – da uten at religion eller andre forhold skal påvirke dette? Nei, absolutt ikke. Vi er ikke kommet dit i dag.

Dette er et viktig poeng i forhold til lovverket å følge opp for fremtiden, og ikke minst for å sikre et best mulig bærekraftig og multikulturelt samfunn. Dette handler om respekt og liv, og politikerne er ansvarlige for å sørge for sikkerheten til enkeltmennesket i Norge.

Multikulturelt samfuinn

Multikulturelt samfunn

Per-Espen Kindblad / perespen.com

Legg igjen en kommentar