Overtrekksrente på 20 % ved aksjehandel

Visste du at overtrekksrente blir belastet din konto hvis du f.eks. overfører penger fra din VPS-konto til din brukskonto før oppgjørsdato? Opptil 20 prosent overtrekksrente eller mer er noe mange aksjehandelkunder har fått seg en stor overraskelse av.

Når man handler aksjer på internett vil kjøpsordre bli reservert ut av konto på ordretidspunkt, mens gjennomførte salg blir reservert inn på konto for å gjøres tilgjengelig til andre aksjekjøp. Som kjent er oppgjøret på norske verdipapir 3 dager (T+3), og dette betyr at kjøp/salg ikke blir bokført på konto før på oppgjørsdato.

Dersom man selger aksjer på internett og bruker disse pengene på andre ting enn nye kjøp før oppgjørsdato, ev. overfører pengene fra VPS-konto til f.eks. brukskonto, vil man bli belastet med overtrekksrenter.

Rentesatsen er opptil 20 prosent eller mer av beløpet som du velger å overføre fra din aksjehandelskonto før handelen er bokført (avhengig av hvilken bank du benytter). Renten belastets kontoen din hvert kvartal.

For å kunne muliggjøre aksjehandel på internett, blir alle handler reservert inn og ut fortløpende etter hvert som man gjør handler. Pengene er disponible for ev. ny aksjehandel, men ikke bokført, dvs. overfører man disse pengene til en annen konto «før tiden», vil det påløpe overtrekksrente på kontoen i mellomtiden.

Utdrag fra avtale om Aksjehandel på internett

Nettobeløp fra salgsordrer vedrørende finansielle instrumenter under avtalen blir av DnB Markets kreditert bankkontoen under avtalen pr. oppgjørsdag. Det beløp som er kreditert bankkontoen vil fremkomme av sluttseddel. Nettobeløpet vil imidlertid være disponibelt på bankkontoen straks, men da kun til reinvestering i nye verdipapirer omfattet av avtalen. Dersom disponibelt nettobeløp på bankkontoen etter salg av verdipapirer brukes før oppgjørsdag til eventuelle andre betalingstjenester som gjelder for bankkontoen, herunder uttak og betalingsoverføringer, vil kunden kunne komme i overtrekk. I den forbindelse vil kunden bli belastet med den overtrekksrente som fremkommer av DnBs alminnelige/generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag og DnBs gjeldende prisliste.

Overtrekksrente ved aksjehandel

Overtrekksrente ved aksjehandel

Et eksempel

For en omsetning på 90.000 kr tilsvarer 18.000 kr rente i året, men om man fordeler dette på dager, blir dette ca. 50 kr pr. dag. Man blir dermed belastet ca. 50 kr pr. dag i den perioden fra man overfører til pengene er bokført. Bokføringsdagen med verdipapirer er handelsdag + 3 dager.

Er man en aktiv daytrader og overfører ofte penger mellom VPS-konto og andre kontoer før handlene er bokført, vil man kunne oppleve å måtte betale store summer i renter som følge av avtalen om overtrekksrenter.

* Informasjonen i denne artikkelen gjelder DnB, mens andre finansinstitusjoner kan ha store avvik fra dette.

Legg igjen en kommentar