Category Archives: HR

360 lederevaluering – handlinger, vaner og tanker

360 lederevaluering - handlinger, vaner og tanker

Det er ikke bare medarbeidere som skal evalueres. Inn i tiden er det blitt at alle uansett posisjon skal vurderes. Her får din virksomhet noen nyttige spørsmål å inkludere i en 360 lederevaluering hvor dine tilsatte skal evaluere deg som leder. 1. Er lederen en selvstendig beslutningstaker som tar beslutninger uten å få innspill fra andre, eller søker lederen innspill… Read more »

Lojale ansatte får lite tilbake

Lojale ansatte får lite tilbake

Hvem er de mest lojale ansatte og hvorfor blir de så sjelden fremhevet og gitt ros? Hvorfor er det blitt slik at de som skriker høyest får mest? Du ser de svært sjelden snakke i store forsamlinger, ei heller er de midtpunktet i møter eller får positive tilbakemeldinger fra kollegaer eller sjefer. Vi snakker om de mest lojale ansatte, som… Read more »

Hvorfor gå på BI når du kan studere gratis?

Hvorfor gå på BI når du kan studere gratis?

BI er plassert langt ned på listen over de beste universitet og høgskoler. Er det smart å betale dyre summer for en utdannelse du kan få gratis et annet sted? URAP-rankingen (University Ranking by Academic Performance) gjennomføres av tyrkiske Middle East Technical University. Men denne rankingen rangeres hele 2000 universitet og høgskoler, og av den grunn kommer Høgskolen i Oslo… Read more »

Bør Riksrevisjonen tildeles et større ansvarsområde?

Riksrevisjonen - mer kontroll

Riksrevisjonen skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil i forvaltningen. Det brukes i dag enorme summer på statlige prosjekter av ulik art. Bør Riksrevisjonen involveres mer i disse prosjektene? Riksrevisjonen sine hovedoppgaver er innenfor områder som omhandler: – statsregnskapet – statlige virksomheter – statlige fond og forvaltningsorganer med særskilt fullmak – særlovsselskaper – helseforetak og statsforetak –… Read more »

Er personprofiltester kun en hype?

Personprofiltest

Personprofiltester har vist seg i flere tilfeller å anbefale feil kandidater til utlyste stillinger. Er tiden inne for å tenke annerledes? De siste årene har personprofiltester blitt et verktøy stadig flere benytter for å finne «de rette» kandidatene til utlyste stillinger. Det viser seg forøvrig at mange av disse testene slår totalt feil ut. Med tester som fokuserer på evne… Read more »