Om bloggen

Per-Espen Kindblad
Per-Espen Kindblad

Velkommen til mitt nyhetsfokus og min blogg!

På perespen.com vil du finne nyhetsartikler om en rekke tema jeg engasjerer meg i. Det er mange områder i vårt samfunn som har behov for

  • mer åpenhet og bedre kommunikasjonsprosesser
  • økt grad av effektivisering
  • mer fornuftig ressursbruk
  • et større fokus på sikkerhet
  • et større fokus på omsorg
  • en klarere prioritering av viktige områder i samfunnet
  • en tydelig kurs for å lede vårt samfunn på rett vei

Det finnes alltid et forbedringspotensiale. Jeg er personlig opptatt av at vi forvalter våre ressurser i dette landet på en effektiv, bærekraftig og miljømessig god måte. Dette gjelder både private og statlige virksomheter, så vel som hvordan den enkelte innbygger i dette landet må ta ansvar for både seg selv, men også sine omgivelser.

Jeg ønsker et samfunn som viser åpenhet, som viser toleranse, og som samtidig er mottakelig for konstruktiv kritikk – som igjen via kommunikasjon kan arbeide for at vi alle får det best mulig. Vi er et samfunn hvor gjensidig respekt må gjelde, norske lover etterfølges – hvor vi samtidig må slå hardt ned på vold og ekstremisme uansett hvilken bakgrunn, ideologi eller religion den måtte komme fra, men samtidig lytte til annerledes-tenkende som ved ord fremmer sine synspunkter – og hvor åpenhet skal gi oss en debattarena for å løse både konflikter og utfordringer vi står ovenfor.

Det er viktig å ta tak i de positive egenskapene i oss alle, bruke vår felles kunnskap og våre felles erfaringer til å bygge opp hverandre og vårt samfunn videre.

Andre tema jeg interesserer meg for er teknologi, økonomi, bil og motor, kompetanse, musikk, kultur, aksjer og trading, poesi m.m., og ikke minst de kreative egenskapene vi mennesker har.

Vi lever kun én gang og må våge å leve ut våre drømmer 🙂

Ønsker du å annonsere på min blogg? Ta kontakt på perespen@gmail.com